Videonadzorni sustavi

Videonadzorni sustavi - videonadzor (CCTV)

CCTV - Sustav videonadzora - preventivni zaštitni sustav

Sustavi videonazora (CCTV) uglavnom su koncipirani na način da su nadzorne video kamere razmještene na ključnim mjestima u i oko objekta koji se štiti sustavom videonadzora (CCTV). Sve videonadzorne kamere jednoga sustava videonadzora povezuju se u jednu cjelinu putem centrlanog uređaja te takva cjelina tvori jedinstven sustav videonadzora ili CCTV (eng. Close Circuit TeleVision). Nekoliko cjelovitih sustava videonadzora se opet mogu vezati u jedinstvenu cjelinu te ponovo tvoriti jedinstven sustav videonadzora. Tehnološki i izvedbeno danas se mogu sresti razni sustavi videonadzora ali u praksi svi se sustavi svedu na klasične videonadzorne sustave ili IP sustave video nadzora.

 

Videonadzor preko mobitela

Slika videonadzora na zaslonu vašega smartphona? Čista realnost. Svim našim klijentima potpuno besplatno konfiguriramo sustav te omogućujemo praćenje sustava videonadzora preko interneta a i na mobilnom telefonu. Podržani mobilni telefoni na kojima je moguće pratiti videonadzor se svakim danom proširuju a govoreći generalno većina smart telefona može putem interneta ili LAN-a prihvatiti i prikazati sliku sa videonadzornih kamera.

Za praćenje sustava videonadzora pomoću mobilnog telefona potrebno je imati pristup internetu na telefonu i instalirati odgovarajući program za konkretan sustav videonadzora. Za većinu telefona koji su u opticaju na našem tržištu ovi su programi ili besplatni ili im je cijena zanemariva.

Promet koji se troši praćenjem videonadzora na mobilnom telefonu je relativno mali te je na razini prometa koji troši Youtube, ili manji.

 

Sustavi klasičnog videonadzora (CCTV) 

Klasični videonadzor gradi se klasičnim digitalnim videonadzornim kamerama čija je osnovna karakteristika klasičini video izlaz te se pomoću odgovarajućih koaksijalnih kabela(ili upletene parice sa odgovarajućim adapterima) povezuju na uređaje za digitalnu obradu slike (npr. multiplexer, DVR - digitalni videorecorder) ili direktno na videonadzorni monitor. Sustavi klasičnog videonadzora vrlo su jednostavno primjenivi a njihova jednostavnost i primjenjivost najbolje dolazi do izražaja kod primjene na manjim objektima i sustavima videonadzora sa manjim brojem kamera. Tipični sustavi klasičnog videonadzora grade se oko digitalnog multiplexerskog uređaja sa tipičnim kapacitetima od 4,8,9 ili 16 kamera po uređaju. Neki porizvođači nude i multiplexere većih kapaciteta, čak i sa ugrađenom kontrolom matrice videonadzornih monitira.

 

IP sustavi videonadzora - IP kamere

IP videonadzorni sustavi bazirani su na digitalnim videonadzornim kamerama koje svoje signale i svu komunikaciju odašilju i primaju putem IP veze između kamere i uređaja za obradu signala nastalog radom IP kamere. IP kamere se povezuju pomoću UPT Cat5e ili sličnih bakarnih kabela ili pomoću fiber optic kabela. Kako svaka kamera ima svoju karakterističnu IP adresu mogućnosti umrežavanja i manipulacije signalima IP videonadzornih kamera su praktički neograničene i mjesno neuvjetovane, što u praksi znači da se u isti sustav mogu povezati IP kamere montirane na lokacijama udaljenim i tisućama kilometara. IP videonadzorni sustavi mogu koristiti (uz poneka ograničenja i dorade) i postojeću mrežnu infrastrukturu na nekoj lokaciji što znatno olakšava ugradnju sustava video nadzora u već postojeće // objekte ali i njegovo naknadno proširivanje. Kod izrade IP sustava videonadtora svakako se preporuča izvedba zasebne mrežne infrastrukture.

IP videonadzorni sustavi zahtjevaju kvalitetnu i stabilnu mrežnu infrastrukturu, moćne, kvalitetne i stabilne servere za pohranu slike te moderna i odlično opremljena računala za upravlljanje sustavom i pregled slike i snimljenog materijala. IP sustave video nadzora ne treba nikako brkati sa takozvanim "WEB kamerama" koje su u biti igračke koje se priključuju na PC računalo. IP vdeonadzor je ozbiljan sustav i nikako nije jeftinija inačica klasičnog sustava videonadzora. Naprotiv, ozbiljan i kvalitetan IP sustav u pravilu košta dosta više.

 

Kome treba videonadzor (CCTV)

Videonadzorni sustavi su nezamjenjivi sustavi zaštite za veliki broj raznih objekata bilo da se radi o potrebi za zaštitom unutar objekta (npr. robne kuće, trgovine, shoping centri i slično) ili vanjskoj zaštiti (npr. razna skladišta na otvorenom, parkirališta, prilazni putevi i slično). Svaka postavljena nadzorna kamera predstavlja izvjesno stražarsko mjesto i to 24 sata na dan i omogućava uvid u dio terena kao da je čovjek zaista tamo. Sustavom od dvadesetak videonadzornih kamera jedan jedini čovjek s lakoćom može nadzirati i ozbiljan industrijski krug. Nešto za što bi inače trebalo pet do šest ljudi vrlo jednostavno i efikasno može obavljati jedan čovjek. Prednosti videonadzora možda se najbolje očituju u sprječavanju sitne krađe po dućanima gdje je moguće sa vrlo jednostavnim sustavima videonadzora postići odlične rezultate. Ukratko, sustav videonadzora treba svakome onome tko želi zaštiti sebe, ljude oko sebe i svoju imovinu od vandalizma, drskih krađa i općenito devijantnog i društveno neprihvaćenog ponašanja.

 

Integracija sustava videonadzora

Sustavi videonadzora vrlo su pogodni za integraciju sa drugim sustavima tehničke zaštite. Npr. sustav videonadzora odlično se nadopunjuje sa sustavom protuprovale ili vatrodojave i to po pitanju brzog i točnog utvrđivanja uzroka i razloga nastanka alarma. Eliminacije eventualnih lažnih alarma i naravno kroz povećanu sigurnost i iskoristivost ovih sustava

Sustav videonadzora idealno se uklapa i u svaki sustav kontrole prolaza i/ili evidencije radnog vremena jer videonadzorom brzo i na efikasan način možemo nedvojbeno spriječiti svaku manipulaciju identifikacijskim karticama. Neki od sustava evidencije radnog vremena i kontrole pristupa iz naše ponude direktno poržavaju ugradnju videonadzorne kamere koja kontrolira korištenje kartica.

Integracija videonadzora u sustav namjenjen zaštiti artikala od krađe kupaca omogućava brzu i efikasnu intervenciju u slučaju prorade sustava za zaštitu artikala od krađe kupaca naručito ako se radi o većem prodajnom prostoru (npr shopping centar) gdje se očekuje brza reakcija osoblja i zaštitara u slučaju pokušaja krađe a da bi ta intervencija bila promptna putem videonadzora lako se može utvrditi o čemu se točno radi.

Općenito govoreći integracija sustava video nadzora je vrlo poželjna radi povećanja sigurnosti unutar štićenog objekta i oko njega.

 

Što DTS nudi u prodručju CCTV-a

Nudimo vrhunske i potpuno profesionalne sustave videonadzora (CCTV-a) svih veličina i tehnologija. Nudimo umrežavanje sustava videonadzora i izgradnju video nadzornih soba. Surađujemo sa gotovo svim značajnijim dobavljačima a bogato iskustvo garantira kvalitetan posao i dugogodišnje zadovoljstvo sustavom videonadzora iz ProAkustikovih radionica. Naše višegodišnje iskustvo u izgradnji videonadzornih i CCTV sustava garancija je vašeg potpunog zadovoljstva

Nudimo sustave videonadzora integrirane sa vašim mobilnim telefonom za praćenje kamera na mobitelu.

 

Što učiniti

Pozivamo vas da iskoristite ovu prilkiku te da uz brojne druge pogodnosti koje nudimo za on-line upite ugovorite ugradnju sustava videonadzora ili nekoga drugoga sustava tehničke zaštite koji nudimo.

Prednosti naših videonadzornih sustava i naše komparativne prednosti u odnosu na druge su :

  • Odličan omjer cijene i kvalitete usluge i opreme
  • Promptna isporuka opreme i brza ugradnja
  • Uvijek osigurani rezervni dijelovi, čak i nakon nekoliko godina
  • Efikasna, brza i povoljna servisna služba
  • Stručna tehnička podrška
  • Kompletna usluga : od projekta do puštanja u pogon
  • Klijenta uvijek nastojimo pretvoriti u partnera